Standardowa 24 miesięczna gwarancja

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji, odzwierciedlającej zaufanie, które mamy do jakości naszych projektów, procesu technologicznego, produkcji oraz wykonania produktów. Gwarantujemy, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami europejskich norm bezpieczeństwa i jakości, które mają do nich zastosowanie, a także że w chwili zakupu produkty są wolne od wad wykonania i materiałowych. 

Na mocy postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, gwarancja może być wykorzystywana przez konsumentów w krajach, w których ten produkt jest sprzedawany przez podmiot zależny Dorel Group lub przez autoryzowanego dealera bądź sprzedawcę.

Nasza 24-miesięczna gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne w zakresie materiałów i wykonania, pod warunkiem, że produkt jest użytkowany w normalnych warunkach i zgodnie z naszą instrukcją obsługi, w okresie 24 miesięcy od dnia pierwotnego zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego. Przejmujemy odpowiedzialność za naprawę lub wymianę produktu dotkniętego wadą objętą gwarancją, z tym zastrzeżeniem, że o wyborze sposobu usunięcia wady i rozpatrzenia zgłoszenia decyduje gwarant.

Nasza 24-miesięczna gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym użytkowaniem, przypadkowych zniszczeń, niewłaściwego użytkowania, szkód wynikających z zaniedbania, wywołanych ogniem, kontaktem z cieczą lub innych przyczyn zewnętrznych, nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, używania z innym produktem, serwisowania produktu przez osobę, która nie została przez nas upoważniona lub przypadków kradzieży produktu oraz jeśli jakakolwiek etykieta lub numer identyfikacyjny zostanie zmieniony lub usunięty z produktu. Przykłady normalnego zużycia to m.in. zużycie kół i tkaniny spowodowane regularnym użytkowaniem, a także naturalna utrata kolorów oraz pogorszenie jakości materiałów, wynikających z normalnego starzenia się produktu.

Co zrobić w przypadku wykrycia wad:
W razie pojawienia się problemów lub wad zalecamy kontakt z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym lub sprzedawcą marki upoważnionym przez naszą firmę, który jest zobowiązany do przestrzegania naszej 24-miesięcznej gwarancji(1). Należy przedstawić dowód zakupu, którego dokonano w ciągu 24 miesięcy poprzedzających zgłoszenie serwisowe. Najlepiej jeżeli żądanie naprawy zostanie wstępnie zatwierdzone przez Dział serwisowy naszej firmy. W przypadku gdy zaistnieje konieczność wysłania produktu do punktu serwisowego, należy zwrócić produkt do autoryzowanego punktu serwisowego lub sprzedawcy lub do Działu serwisowego naszej firmy, uzgadniając sposób wysyłki i jego koszty z punktem serwisowym, ponieważ w przypadku braku takiego uzgodnienia gwarant może odmówić pokrycia kosztów przesyłki. Uszkodzenia i/lub wady, których nie obejmuje nasza gwarancja lub prawa konsumenta, i/lub uszkodzenia, i/lub wady produktu nieobjęte naszą gwarancją mogą być usunięte za uzasadnioną opłatą.

Prawa konsumenta: 

Konsument ma prawo, zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem, które może różnić się w zależności od kraju. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa konsumenta podlegające odpowiedniemu ustawodawstwu krajowemu.

Niniejsza gwarancja została przygotowana przez Dorel Netherlands. Firma jest zarejestrowana w Holandii pod numerem 17060920. Adres firmy to: Korendijk 5, 5704 RD Helmond, The Netherlands. Adres pocztowy to: P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, The Netherlands.

Nazwy i dane adresowe innych spółek zależnych grupy Dorel można znaleźć na ostatniej stronie instrukcji i na stronie internetowej marki.

(1) Produkty zakupione od sprzedawców detalicznych lub dealerów z usuniętymi albo zmienionymi etykietami lub numerami identyfikacyjnymi uważane są za nieautoryzowane. W związku z tym, że autentyczność takich produktów nie może być ustalona, gwarancja ich nie obejmuje.

Dziękujemy za wybór Maxi-Cosi! W przypadku wszystkich naszych produktów oferujemy ową gwarancję na 24 miesiące. Nasz zespół obsługi klienta pomoże Ci w razie wyzwań, z którymi można się zmierzyć w trakcie użytkowania produktu.

Zarejestruj swój produkt przez internet. Dzięki temu nasz zespół obsługi klienta będzie w stanie zapewnić Ci optymalne wsparcie, gdy będziesz go potrzebować.

Zarejestruj się