INFORMACJA NA TEMAT PRYWATNOŚCI
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.

Kim jesteśmy

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez spółkę należącą do grupy Dorel Juvenile (zwanej dalej „my” lub „nam”), a w niektórych przypadkach może być obsługiwana w połączeniu z jednym z naszych partnerów dystrybucyjnych. Właściwą spółką Dorel Juvenile odpowiedzialną za dane osobowe będzie spółka Dorel Juvenile, do której przekazałeś(-aś) swoje dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat grupy spółek Dorel Juvenile i marek, lub konkretnej spółki Dorel Juvenile odpowiedzialnej za Twoje dane osobowe, odwiedź witrynę www.doreljuvenile.com lub skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych poniżej.

Zalecamy przeczytanie niniejszej Informacji o prywatności w całości, aby upewnić się, że jesteś w pełni poinformowany(-a).

Nasze zobowiązanie

Traktujemy Twoją prywatność poważnie. Jesteśmy wrażliwi na kwestie prywatności i uważamy, że ważne jest, abyś wiedział(-a), w jaki sposób traktujemy informacje o Tobie, które otrzymujemy za pośrednictwem tej witryny („Witryna”). Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności („Informacja”), aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i przechowujemy informacje. Gromadzimy różnego rodzaju informacje, włącznie z Twoimi danymi identyfikacyjnymi („Dane osobowe”). Szczegółowe objaśnienie na ten temat znajdziesz poniżej.

Wszelkie pytania na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje Dane osobowe, możesz przesyłać nam na adres: dataprivacy@dorel.eu. Możesz także skontaktować się z nami przy użyciu danych kontaktowych wymienionych poniżej.


Informacje, które możemy zbierać

Podczas odwiedzania Witryny nasze serwery przechwytują adresy IP, nazwy domen i identyfikatory sieciowe naszych użytkowników. W niektórych krajach, w tym w Europejskim Obszarze Gospodarczym, informacje te mogą być uważane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Informacje te są gromadzone w celu zmierzenia liczby odwiedzin, średniego czasu spędzonego przez Ciebie (jako odwiedzającego/-ą) w Witrynie, oglądanych stron i innych podobnych informacji o użytkowaniu. Używamy tych informacji do mierzenia korzystania z naszej Witryny i ulepszania zawartości naszej Witryny.

Adresy e-mail i inne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres fizyczny, dane dotyczące lokalizacji (GPS), numer telefonu i inne podobne dane gromadzimy tylko wtedy, gdy zostały nam dobrowolnie udostępnione przez Ciebie w celu rejestracji zakupionych produktów, biuletynów i wiadomości, loterii, konkursów lub innego udziału odwiedzających w jakichkolwiek dostępnych interaktywnych działaniach online.

Abyśmy mogli przekazywać Ci najlepsze informacje na temat naszych produktów, możesz również dobrowolnie podać nam informacje o osobach w Twoim domu, w tym o imionach i wieku dzieci oraz innych osób w celu ochrony podstawowych interesów innej osoby (a mianowicie dzieci). Można również podać informacje o terminie porodu, a my poprosimy Cię o wyraźną zgodę na przetwarzanie tych poufnych informacji.

Wykorzystanie i udostępnianie zebranych informacji

O ile nie ujawniono inaczej w trakcie gromadzenia, informacje umożliwiające identyfikację osób, które mogą być zbierane w związku z odwiedzającymi tę Witrynę, są przechowywane przez nas lub przez naszą spółkę matkę, oddziały lub spółki siostrzane („Podmioty Stowarzyszone”). My i nasze Podmioty Stowarzyszone nie sprzedajemy, nie przekazujemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy tych danych osobowych poza tymi spółkami, z wyjątkiem przypadków ujawnionych poniżej lub gdy ujawnienie jest wymagane przez prawo.

Możemy wykorzystywać podane przez Ciebie dane osobowe w następujących celach: (1) w celu skontaktowania się z właścicielami produktów w odpowiedzi na wycofanie produktu, (2) zrozumienia korzystania z naszej Witryny i wprowadzania ulepszeń; (3) w celu realizacji nagród; (4) reagowania na konkretne prośby odwiedzających; (5) w razie potrzeby uzyskania zgody rodziców od osób poniżej 16 roku życia (lub stosowny wiek pełnoletności, jeśli jest wyższy w danej jurysdykcji); (6) w razie potrzeby dostarczenia wszelkich niezbędnych powiadomień naszym odwiedzającym lub ich rodzicom lub opiekunom; (7) w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej Witryny w razie potrzeby; (8) w celu ochrony podstawowych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; (9) wysyłania powiadomień i ofert dotyczących Witryny, naszych produktów lub naszych Podmiotów Stowarzyszonych; (10) do dzielenia się z autoryzowanymi sprzedawcami detalicznymi i dystrybutorami naszych produktów w celu promocji naszych produktów dla Ciebie oraz (11) ogólnie w celu promowania i wprowadzania na rynek naszych produktów i/lub produktów naszych Podmiotów Stowarzyszonych.

Możemy również udostępniać dane osobowe osobom trzecim w następujących celach:

• w celu świadczenia nam usług w związku z wyżej wymienionymi celami, takich jak hosting strony, usługi profesjonalne (w tym usługi informatyczne i związana z nimi infrastruktura), obsługa klienta, wysyłka zamówionych towarów, obsługa tej Witryny, audyt i inne podobne usługi niezbędne do działania Witryny i usług, o które prosisz. W takich przypadkach informacje zostaną udostępnione dla określonych celów, a nie dla niezależnego wykorzystania przez usługodawcę.
• w celu umożliwienia Wam umieszczania recenzji, ocen i komentarzy na temat dostarczanych przez nas produktów/usług
• w związku z rzeczywistą lub potencjalną reorganizacją przedsiębiorstwa, fuzją, sprzedażą, wspólnym przedsięwzięciem, cesją, przeniesieniem lub inną dystrybucją całości lub części naszej działalności, aktywów lub zapasów.
• do każdego właściwego organu ścigania, organu regulacyjnego, agencji rządowej, sądu lub innej osoby trzeciej, jeżeli uważamy, że ujawnienie jest konieczne (i) w ramach obowiązującego prawa lub regulacji, (ii) do wykonywania, ustanowienia lub obrony naszych praw, lub (iii) w celu ochrony waszych żywotnych interesów lub interesów jakiejkolwiek innej osoby; i
• do każdej innej osoby za zgodą użytkownika na ujawnienie.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej zależy od danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Jednakże zwykle będziemy zbierać dane osobowe od Ciebie tylko tam, gdzie (i) potrzebujemy danych osobowych do zawarcia lub realizacji umowy z Tobą, na przykład przy zakupie naszych produktów, (ii) gdzie przetwarzanie ich leży w naszych uzasadnionych interesach i nie jest mniej istotnym priorytetem niż Twoje prawa, na przykład w celu dostosowania naszego marketingu do Ciebie lub (iii) w przypadku, gdy mamy na to Twoją zgodę. W niektórych przypadkach możemy również mieć prawny obowiązek zbierania danych osobowych od użytkownika lub w inny sposób możemy potrzebować danych osobowych w celu ochrony Twoich podstawowych interesów lub interesów innej osoby.

Jeśli poprosimy Cię o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub zawarcia umowy z Tobą, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i doradzimy, czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie (oraz możliwe konsekwencje, jeśli nie podasz swoich danych osobowych).

Jeśli zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie (lub interesie osoby trzeciej), interesy te będą dotyczyć: obsługi naszej platformy i komunikowania się z Tobą w razie potrzeby, w celu świadczenia usługi Tobie, odpowiadania na twoje pytania, ulepszania naszej platformy, podejmowania działań marketingowych lub działań mających na celu  wykrywanie lub zapobieganie nielegalnym działaniom. Możemy mieć inne uzasadnione interesy i jeśli będzie to właściwe, wyjaśnimy w odpowiednim czasie, jakie są te uzasadnione interesy.

W przypadku jakichkolwiek informacji poufnych, które zbieramy od Ciebie, takich jak informacje o Twoim zdrowiu (w tym o ciąży), będziemy prosić o Twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie tych informacji.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących podstawy prawnej dotyczącej zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Dzieci
Zgodnie z naszymi zasadami odwiedzający naszą Witrynę, którzy nie ukończyli 16 lat (lub odpowiedniego wieku dla pełnoletniości, jeśli jest wyższy w danej jurysdykcji), nie powinni publikować ani dostarczać informacji na naszą Witrynę bez zgody ich rodziców. Powinieneś(-nnaś) nadzorować działania online swoich dzieci i rozważyć korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej dostępnych dla usług online i dostawców oprogramowania, które pomagają zapewnić przyjazne dzieciom środowisko internetowe. Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie będziemy świadomie zbierać żadnych danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli dowiemy się, że uzyskaliśmy dane umożliwiające identyfikację osoby w wieku poniżej 13 lat, usuniemy te informacje ze strony.

Obecnie przetwarzamy dane osobowe dzieci w wieku poniżej 16 lat, gdy jest to konieczne w celu ochrony podstawowych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, bądź za zgodą rodziców, a dane osobowe dzieci przechowujemy tylko wtedy, gdy mamy podstawę prawną do takich działań.

Pliki cookie, sygnały nawigacyjne (web beacons) i reklamy online
Technologię o nazwie „pliki cookie” można wykorzystać w celu dostarczenia Ci dostosowanych do Ciebie informacji. „Plik cookie” to niewielki element danych, które witryna internetowa może przesłać do przeglądarki użytkownika, który może następnie zostać zapisany w przeglądarce, abyśmy mogli rozpoznać użytkownika po powrocie. Więcej informacji o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie i podobnej technologii śledzenia, można znaleźć w naszej  Informacji o plikach cookie

Dostęp do sieci społecznościowej
Jeśli użytkownik loguje się lub łączy z Witryną za pośrednictwem dowolnej usługi sieci społecznościowej, takiej jak Facebook, Instagram, Twitter, You Tube i inne serwisy, wszelkie informacje dostarczane nam (lub dostarczone nam) stają się przedmiotem Informacji o ochronie prywatności tego serwisu społecznościowego. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności w takich sieciach lub usługach. Powinieneś zapoznać się z Polityką prywatności takich sieci / usług.

Bezpieczeństwo na potrzeby ochrony prywatności
W celu ochrony Danych osobowych Dorel Juvenile stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Niektóre z działań, które stosujemy w różnych okolicznościach, to szyfrowanie, bezpieczne punkty wejścia na nasze serwery, skanowanie luk w zabezpieczeniach, testowanie i monitorowanie penetracji oraz szkolenia dla naszych pracowników w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem i zmianą informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednak żaden system nie jest doskonały ani nie może zagwarantować, że nie nastąpi nieautoryzowany dostęp lub kradzież informacji.

Niezależnie od tego, że Dorel Juvenile stosuje zabezpieczenia do ochrony Danych osobowych, zawsze zachęcamy klientów oraz osoby odwiedzające naszą Witrynę do podejmowania środków mających na celu zabezpieczenie się przed niezamierzonym naruszeniem ich prywatności (tj. traktowania kodów dostępu oraz numerów PIN jako danych poufnych).

Międzynarodowe transfery danych – Gromadzenie danych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym mieszkasz. Kraje te mogą mieć przepisy dotyczące ochrony danych, które są inne niż prawa obowiązujące w Twoim kraju.

W szczególności Google Cloud Eemshaven, Netherlands, Europe obsługuje nasze serwery Witryny, które mogą być hostowane w różnych krajach, w zależności od używanej witryny. Spółki należące do naszej grupy i dostawcy usług oraz partnerzy zewnętrzni działają również na całym świecie, w tym we Francji, gdzie znajduje się nasze główne centrum danych. Oznacza to, że kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, możemy je przetwarzać w różnych krajach.
  
Podjęliśmy jednak zabezpieczenia, aby Twoje dane osobowe pozostały chronione zgodnie z niniejszymi Informacjami na temat ochrony prywatności. Obejmują one wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między naszymi spółkami należącymi do grupy. Wprowadziliśmy również zabezpieczenia z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług i partnerami. Dalsze szczegóły i kopie standardowych klauzul umownych mogą być dostarczone na żądanie.

Przechowywanie danych
Dane osobowe dotyczące Ciebie będziemy przechowywać tak długo, jak będziemy mieć ku temu uzasadnioną potrzebę wynikającą z prowadzonej działalności, na przykład w ramach dostarczania Ci usługi, lub dopóki będziemy rozpatrywać pytanie, skargę, uwagę lub prośbę, jaką otrzymamy od Ciebie, w sposób właściwy dla naszej interakcji z Tobą lub na potrzeby przyszłych celów marketingowych.

Jeśli zawrzemy z Tobą umowę lub inne porozumienie, będziemy przestrzegać obowiązków dotyczących przechowywania danych, jakie będą wynikać z tego porozumienia.

Jeśli gromadziliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, będziemy przechowywać dane tak długo, jak będziemy mieć określony cel w ich przetwarzaniu. Dane te usuniemy, jeśli wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie, lub gdy nie będziemy mieć powodu do ich przetwarzania.

Możemy przechowywać dane dłużej, jeśli będziemy ustawowo zobowiązani do ich przechowywania lub do prowadzenia niezbędnych ewidencji w celu wywiązywania się z obowiązków prawnych, finansowych lub dotyczących zgodności i sprawozdawczości, bądź do  egzekwowania naszych praw i uzgodnień.

Gdy nie będziemy mieć uzasadnionej potrzeby przetwarzania Twoich danych osobowych wynikającej z prowadzonej przez nas działalności, usuniemy lub zamaskujemy je lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), wtedy będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki usunięcie nie będzie możliwe.

Witryny osób trzecich
Ta Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn ani za praktyki związane z prywatnością innych witryn lub witryn, do których mogą one prowadzić.

Twoje prawa do ochrony danych
Jeżeli znajdujesz się w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym i w związku z tym podlegasz postanowieniom Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych, z których możesz korzystać kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

• Prawo dostępu, poprawiania, aktualizacji lub żądania usunięcia danych osobowych.

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych, poproś nas o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych lub poproś o przeniesienie twoich danych osobowych.

• Prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej wysyłanej w dowolnym momencie. Możesz skorzystać z tego prawa, klikając link „anuluj subskrypcję” lub „zrezygnuj” z wysyłanych e-maili marketingowych. Możesz również wskazać swoje preferencje marketingowe dotyczące poczty e-mail, telefonu i marketingu pocztowego podczas rejestracji lub w dowolnym czasie, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.

• Prawo, jeśli zebraliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, do wycofania Twojej zgody w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które przeprowadziliśmy przed wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie twoich danych osobowych w oparciu o legalne przetwarzanie inne niż zgoda.

Dorel Juvenile podejmie odpowiednie starania, aby zapewnić Ci odpowiedni dostęp do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, w terminie 30 dni od otrzymania Twojej prośby o przyznanie takiego dostępu, abyś mógł weryfikować lub korygować swoje dane lub poprosić o ich usunięcie. Jeśli nie będziemy mogli spełnić Twojej prośby w terminie 30 dni, poinformujemy Cię, kiedy będziemy mogli przyznać dostęp, co nastąpi najpóźniej w ciągu 90 dni od zgłoszenia Twojej pierwszej prośby. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie będziemy mogli przyznać Ci dostępu do wspominanych danych, wyjaśnimy, dlaczego nie możemy tego zrobić.

Jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej i w związku z tym podlegasz postanowieniom Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, i przekazałeś zgłoszenie dotyczące prywatności lub gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, którego nie rozstrzygnęliśmy w zadowalający sposób, pamiętaj, że możesz przekazać swoje zgłoszenie do lokalnego organu ochrony danych.

Zmiany i aktualizacje.
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Informacje dotyczące prywatności. Po aktualizacji informacji o ochronie prywatności podejmiemy odpowiednie działania, aby poinformować o tym użytkownika, stosownie do istotności wprowadzanych przez nas zmian. Jeśli nie zgadzasz się z obowiązującymi zasadami, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Możesz sprawdzić, kiedy ostatnio aktualizowano tę informację o ochronie prywatności, sprawdzając datę „ostatniej aktualizacji” wyświetlaną u góry tej Informacji o ochronie prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: dataprivacy@dorel.eu.

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebook

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Działając w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Dorel Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (41-208), ul. Inwestycyjnej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000407210, posiadającą numer NIP 634-28-03-231, Regon: 242806684
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celach: prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora pod adresem https://www.facebook.com/maxicosi.polska szczególności odpowiadania na komentarze, reakcje oraz wiadomości prywatne oraz w celach reklamowych mających związek z prowadzoną przez Dorel działalnością oraz w celu moderowania postów.
  3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora związany z zapewnieniem komunikacji biznesowej i troski o wizerunek marek produktów będących w ofercie Administratora.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.  W/w prawa mogą być zrealizowane w ten sposób, że skieruje Pani/Pan wiadomość drogą elektroniczną na adres mailowy pl-inspektor@dorel.eu a w przypadku, gdy nie otrzyma Pani/Pan potwierdzenia od Administratora, że otrzymał wiadomość prosimy skierować pisemny wniosek w tej sprawie na aktualny w danym momencie adres siedziby Administratora z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe – dyspozycja”. Powyższy wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o obowiązujące przepisy a o wyniku tego zostanie Pani/Pan poinformowany.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  6. Przewidywane kategorie odbiorców danych:

a) podmioty zajmujące się obsługą i utrzymaniem systemów informatycznych oraz serwisów internetowych oraz wspierające działania marketingowe Administratora poprzez świadczenie usług z zakresu obsługi profili w mediach społecznościowych, 

b)Facebook Ireland Limited. na określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy)

  1. Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited:

a) Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

b) Współadministrowanie danych obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

c) Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

- posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,

- zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,

- zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,

- zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

d) Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

- posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,

- realizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie określonych przez Administratora celów przetwarzania.

e) Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

f) Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

g) Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania.