Imprint

Administratorem niniejszej witryny jest DOREL POLSKA Sp. z o.o. działająca pod nazwą rynkową Dorel. DOREL POLSKA Sp. z o.o. widnieje w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod nr REGON: 242806684 i posiada zarejestrowaną siedzibę w Sosnowcu. Główny adres handlowy spółki na terenie Polski to: DOREL POLSKA Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 14, 41-208 Sosnowiec. Nr VAT spółki to PL 6342803231.

 

Wszystkie informacje zostały podane zgodnie z §5 TMG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach)

DOREL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Inwestycyjna 14

41-208 Sosnowiec

Polska

Internet: https://www.maxi-cosi.pl

 

Reprezentowana przez:

Dyrektorów zarządzających: Pereira Dos Santos Ferreira Pires, Diogo

Dyrektorów zarządzających: Schwartz, Jeffrey

 

Kontakt:

Telefon: +44 20 8236 0707

E-mail: uk-consumercare@maxi-cosi.com

 

Wpis do rejestru spółek:

KRS: 0000407210

REGON (statystyczny nr identyfikacyjny): 242806684

Numer VAT: PL 6342803231

 

Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów online (platforma OS) dostępną pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Dorel nie ma obowiązku ani nie wyraża zainteresowania rozstrzyganiem sporów na drodze innej niż sądowa, w tym przez organ rozstrzygający spory.