Dlaczego podróżować tyłem do kierunku jazdy?

Dlaczego podróżowanie tyłem jest lepsze?

 

 

 

 

 

Podczas wypadku, fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy zmniejsza siłę uderzeń działających na wrażliwą głowę i szyję dziecka. Dlatego bezpieczniej jest jak najdłużej używać fotelika zwróconego tyłem do kierunku jazdy – nawet jeśli Twoje dziecko wyrośnie już z fotelika dla niemowląt.

 

 

Jaki związek mają astronauci i foteliki samochodowe zwrócone tyłem do kierunku jazdy?

 

 

Pierwsze foteliki samochodowe dla dzieci to były małe krzesełka zwrócone przodem do kierunku jazdy, które były zaczepiane hakami o tylne siedzenia. Maxi-Cosi wprowadziło pierwszy fotelik zwrócony tyłem do kierunku jazdy dla niemowląt w 1984 roku.

 

 

 

 

 

 

Zalety podróżowania tyłem do kierunku jazdy były znane w Szwecji dużo wcześniej. Zawdzięczamy to pionierskiej pracy profesora Bertil Aldman, który na początku lat 60. zauważył, że astronauci podczas misji kosmicznej Gemini byli zwróceni tyłem do kierunku lotu.

 

 

Fotele statku kosmicznego oraz ich umiejscowienie zostały zaprojektowane tak, aby odpowiednio rozłożyć znaczne siły oddziaływające w czasie lotu na plecy astronautów. Profesor Aldmann zobaczył, że ta sama zasada może być zastosowana przy tworzeniu pierwszych fotelików samochodowych zwróconych tyłem do kierunku jazdy dla starszych dzieci.

 

 

Dlaczego więc podróżowanie w fotelikach zwróconych tyłem do kierunku jazdy jest bezpieczniejsze dla niemowląt i większych dzieci?

 

 

Zwróć uwagę, że głowa Twojego dziecka jest proporcjonalnie większa i cięższa od reszty ciała. Kości i mięśnie szyi dziecka nie są wystarczająco rozwinięte, aby móc odpowiednio podtrzymać stosunkowo ciężką głowę.

 

 

Jeśli Twoje dziecko podróżuje przodem do kierunku jazdy, w razie zderzenia czołowego, jego głowa może się odchylić do przodu. Tworzy to duże napięcie oddziaływające na głowę i szyję dziecka, co może spowodować poważny uraz.

 

 

 

 

Natomiast fotelik zwrócony tyłem do kierunku jazdy chroni głowę i szyję dziecka rozkładając siły na całe plecy – tak jak w przypadku astronautów.

 

 

W lipcu 2013 roku, zaczęła obowiązywać norma i-Size (R129) bezpieczeństwa dotycząca fotelików. Zgodnie z tą regulacją niemowlęta oraz Maluchy muszą podróżować w fotelikach zwróconych tyłem do kierunku jazdy przynajmniej do 15 miesiąca życia. Do tego czasu ich kości i mięśnie szyi zdążą się już odpowiednio rozwinąć.

 

 

Pomimo, że największe postępy w zachowaniu bezpieczeństwa zostały osiągnięte poprzez wydłużenie okresu podróżowania w fotelikach zwróconych tyłem do kierunku jazdy do 15 miesiąca życia, podróżowanie tyłem do kierunku jazdy dla dzieci jest najbezpieczniejsze i powinno obowiązywać aż do 4 roku życia.

 

 

Co w przypadku zderzenia tylnego?

 

 

Badania pokazują, że większość wypadków drogowych (około 70%) to zderzenia czołowe. Siła uderzenia w przypadku wjechania w tył pojazdu jest mniejsza ponieważ samochody zderzają się jadąc w tym samym kierunku. Poważne w skutkach tylne kolizje nie są zbyt częste.

 

 

Zobaczcie jak wygląda podróżowanie tyłem do kierunku jazdy ( Źródło:Trygg Trafikk)

 

 

 

If your baby travels in a forward-facing car seat and you have a frontal collision, his head can be thrown forwards. This puts stress on his head and neck, potentially causing serious injury.

But a rear-facing car seat protects your child’s head and neck by spreading the forces over the whole back – just like the astronauts.

In July 2013, i-Size (R129) car seat safety legislation came in. This says that babies and toddlers must travel in rear facing car seats until they are at least 15 months old. By then their neck bones and muscles are more developed.

Although the biggest safety gains have been made by extending the period of rear facing travel to 15 months, it’s actually safest for children to travel in a rear facing car seat until they are 4 years old.

What if we have a rear impact accident?

Research shows that most road accidents (around 70%) are frontal collisions. Also, the impact of a rear collision tends to be less as vehicles are colliding in the same direction, rather than head-on. Severe rear collisions are rare.

See how rear facing travel works (Source: Trygg Trafikk)